Perunkirjoitukset Mikkelissä

Hautaustoimisto Mielonen Oy tekee perunkirjoituksia kuolinpesille. Olemme luotettava ja osaava perunkirjoituksien tekijä Mikkelin, Ristiinan, Puumalan ja Mäntyharjun alueella. Perunkirjoitus tulee järjestää 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjatilaisuudessa laadimme perukirjan, jossa on selvitettynä kuolinpesän tila, eli luetteloituna vainajan omaisuus ja velat, sekä osakasluettelo. Ota yhteyttä - teemme perunkirjoitukset ammattitaidolla ja joustavasti!

Hautausasiakkaille perunkirjoituspalvelut -15%

Perukirjat 

Vakioperikunta ja omaisuus 700e, sisältää sukuselvityksen Suomesta (Lisäksi virkatodistukset sekä muut tilattavat asiakirjat veloitetaan todellisten kulujen mukaan)

Laaja sukuselvitys (esim. rintaperillisittä kuollut vainaja) /jakamaton kuolinpesä 800e

Sukuselvitys 50e + 5e / todistus + viranomaismaksut

Kutsu perunkirjoitukseen 35e/kpl

Asiakirjan laadinta 30e/kpl (Testamentin tiedoksianto, valtakirja tms.)

Perinnönjajoksopimus min. 400e, 124e/osakas

Testamentti 150e

Lue lisää perunkirjoituksen laatimisesta Verohallinnon sivulta.