Hautajaisten järjestäminen Mikkelissä

Hautajaisten järjestämisessä on jonkin verran muistettavaa, järjestettävää ja huolehdittavaa. Hautaustoimisto Mielonen Oy auttaa sinua kaikissa vastaantulevissa kysymyksissä. Olemme oheen koonneet tietoa hautajaisten ja siunaustilaisuuden järjestämiseen liittyen. Voit aina kysy meiltä lisää - ota yhteyttä.

Muistin tueksi hautauksen järjestelyssä

Kuolemasta tiedottaminen

Sukulaiset, ystävät, työnantaja, taloyhtiö, kerhot, yhdistykset, pankki, vakuutusyhtiö.

Liputus

Kuolinpäivänä ja hautajaispäivänä.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa hoitava tai ruumiinavauksen suorittanut lääkäri, ja se tulee toimittaa siihen seurakuntaan jossa hautaus suoritetaan. Jos kyseessä on polttohautaus, hautauslupa on toimitettava myös tuhkauksen suorittavaan seurakuntaan. Siunausaika- ja hautapaikkavarauksia voi sopia jo ennen hautausluvan toimittamista seurakuntaan. Suositeltavin tapa on jättää hautauslupa hautaustoimiston hoidettavaksi.

Kuolintodistus

Kuolintodistus toimitetaan sairaalasta, terveyskeskuksesta tms. virkateitse rekisteriviranomaiselle. Omaiset saavat halutessaan tilaamalla kuolintodistuksen hoitavalta lääkäriltä.

Virkatodistus

Virkatodistuksen pankki ym. asioiden hoitoa varten saa siltä rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinpäivänä.

Hautapaikka

Hautapaikkaa koskevissa asioissa voidaan kääntyä joko hautauspaikkakunnan seurakunnan tai hautaustoimiston puoleen. Hautaus tehdään uuteen hautapaikkaan tai vanhaan sukuhautaan. Vanhan hautapaikan muistomerkin poissiirrosta, asennuksesta ja kaiverruksesta voidaan sopia hautaustoimiston kanssa. Uudelle hautapaikalle uusi hautakivi. Haudan kukkahoitosopimus seurakunnan kanssa.

Lehti-ilmoitus

Mihin lehtiin, ilmoituspäivä (etukäteen kutsuna ja jälkikäteen kiitoksena), tekstin suunnittelu. Jos ilmoitus on kutsuna, on yleensä siunauksen jälkeen kiitosilmoitus. Kutsuna julkaistavaan ilmoitukseen voidaan myös laittaa vastauspyyntö saattoväelle, jolloin osallistujamäärä saadaan tarkennettua ja näin helpottaa omaisten järjestelyjä. Ilmoittautumiset voi ottaa vastaan joko joku omaisista tai esim. hautaustoimisto.

Kutsut hautajaisiin

Kutsuttavat henkilöt, teksti, painatus, postitus.

Siunaustilaisuus

Siunaustilaisuuden ajankohdan ja -paikan, papin ja kanttorin varaaminen tehdään kirkkoherranvirastosta tai hautaustoimiston kautta. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin ennen siunaustilaisuutta. Siunaustilaisuuden virsistä ja mahdollisista musiikkiesityksistä sopiminen joko papin tai kanttorin kanssa. Siunausohjelmalehtisen painatus haluttaessa. Valokuvauksesta sopiminen. Kantajien sopiminen, kantajia tarvitaan jos arkku saatetaan ulos kappelista/kirkosta ja lasketaan hautaan. Yleensä kuusi henkilöä, vähintään neljä. Kantajia järjestyy tarvittaessa myös hautaustoimiston toimesta.

Kukat

  • Kukkakoriste arkun päälle siunaustilaisuuteen
  • Omaisten kukkalaitteet, muistolauseita kukkalaitteisiin saa hautaustoimistosta.
  • Kappelin/kirkon koristelu
  • Muistotilaisuuspaikan koristelu
  • Haudan havutus 
  • Uurnakoriste

Kantajat

Tarvitaan yleensä 6 henkilöä, jos arkku saatetaan ulos kappelista.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuuden pitopaikka järjestyy seurakunnan viraston tai hautaustoimiston kautta.

Muistotilaisuuden paikan ja tarjoilujen varaamisessa otettava huomioon arvioitu tilaisuuteen saapuvien henkilöiden määrä. Muistopöytään valokuva vainajasta. Tilaisuuden ohjelma ja adressien lukijan sopiminen.

Uurnan hautaaminen

Sovittava uurnan laskuaika tuhkauksen jälkeen.

Valokuvaus

Tarvittaessa valokuvaajan tilaaminen.

Saattoväen kuljetus

Ajo-ohjeet tai muu opastus.

Majoitus

Tarvittaessa pitkämatkalaisten huonevaraukset.